1
Nói chung, những người nam giới tuổi Bính Thìn sẽ dễ dàng đạt được cuộc sống thành đạt ở mức trung bình của xa hội, nhưng sẽ không đạt được thành công quá vẻ vang. Nhưng cũng có nhiều người tuổi Mùi mệnh mộc dễ dàng an phận, hưởng thụ cuộc sống yên, không màng cao sang, quyền quý. Với Cự Môn, Thái Âm dễ có nhà cửa, đất điền, được nhiều may mắn nhưng tuổi trẻ phải lao đao, tình duyên khó trọn, t